พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ

การระบายอากาศในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกส่วนสำคัญ
ในวันที่มีแดดร้อน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ถูกซึมซับและสะสมที่หลังคาความร้อนจากหลังคานั้นก็จะแผ่ลงมาในพื้นที่การทำงานด้านล่างทำให้อุณหภูมิโดยรวมภายในตัวโรงงานนั้นสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายความร้อนที่ถูกซึมซับและสะสมดังกล่าวออกโดยใช้พัดลมระบายอากาศในการขจัดความร้อน