วาล์ว

อธิษา คูล | จำหน่าย ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

วาล์ว (Valve)

สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนักและระบบทั่วไป เช่นดรงงานน้ำมันและก๊าซ โรงงานเคมี โรงงานอาหารและยา การก่อสร้างตึกสูง เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า หรือ ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นอีกมากมาย ซึ่งมีวาล์วหลายประเภทไว้รองรับการใช้งานของลูกค้า เช่น วาล์วประตูน้ำ , โกบลวาล์ว , เชควาล์ว , บอลวาล์ว , วายสเตรนเนอร์ , บัตเตอร์ฟลายวาล์ว , หัวขับลม , หัวขับไฟฟ้า