เครื่องปรับอากาศ

อธิษา คูล | จำหน่าย ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า

บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เรามีทีมงานมืออาชีพใน การสนับสนุนการทำงานรวมทั้งกระบวนการผลิตของท่าน เริ่มตั้งแต่สำรวจหน้างานสำหรับติดตั้ง ดูพื้นที่หน้างาน คำนวณค่าความเย็นให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำการติดตั้ง หรือการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการ , โรงงานอุตสาหกรรม , สถานศึกษา , โรงพยาบาล , อาคารสำนักงาน นอกเหนือจากคุณภาพแล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขึ้นตอนของการทำงาน